Spikerlik Kursu

SPİKERLİK KURSU KONUŞMA EĞİTİMLERİ

Hakan Öztürk Medya Ve İletişim Koçluğu Stüdyoları Ses, Sunum Çalışmaları

Hakan Öztürk Medya Ve İletişim Koçluğu Stüdyoları Ses, Sunum Çalışmaları

Konuşma, Latincede conversari sözcüğünden gelir, anlamı ise; konmak, konaklamak demektir. Bu kavramdan İngilizce ve Fransızcada conversation, İtalyancada conversazione sözcükleri türemiştir. Eski Türkçedeki kongşu (komşu) sözcüğünden, bugünkü konuşma sözcüğüne gelinmiştir. Burada kongşu sözcüğü Türkçe kon, konakla sözcüklerinden türemiş ve zamanla konuş, konuşmak sözcükleri ortaya çıkmıştır.

Konuşma; insanı diğer canlılardan ayıran düşünme, karşılaştırma yapabilme gibi özelliklerinin, sesler yardımıyla dışa vurulmasıdır. Konuşma, insanoğluna yaratılışıyla birlikte bağışlanmış bir özelliktir, ancak bu özelliğin ortaya çıkabilmesi için insanın önce biyolojik sonra sosyokültürel gelişime ihtiyacı bulunmaktadır. İnsan, öğrenmek ve öğretebilmek, toplum içinde yaşayabilmek için konuşmaya ihtiyaç duyar.

Konuşmanın ana malzemesi sözcüktür, o nedenle sözcüklerin sağlam ve sağlıklı olması gerekir. Spikerlik Kursu Konuşma Eğitimlerinin telaffuzunun anlaşılır, vurgusunun doğru, tonlamasının anlamlı olması gerekir.

Konuşma başka bir görüş açısından inceliğin, olgunluğun, güzelliğin, zarafetin, zekanın ve kültür düzeyinin açık bir gösterişi olarak ifade edilebilir.

Konuşmanın doğuştan gelen bir nitelik olduğunu ileri süren görüşün aksine, güzel konuşma ise doğuştan gelen bir yetenek değildir. Bu, bir spor dalı gibidir. Herkes, istediği takdirde yeteri kadar, kendi başarısını yaratacaktır. Pek çok Spikerin gelişimleri ve yapılan çalışmalar incelendiğinde, konuşmanın, içinde biraz heyecan ve telaş taşıması, konuşmayı daha renklendiren bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.

Spikerlik Kursu Konuşma Eğitimlerinde iyi bir Spikerin, her şeyden önce anadili konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olması ve bunu iyi kullanabilmesi, açık ve anlaşılır bir dil ile konuşması gerekir. Spiker, söylediklerine her şeyden önce kendisi inanmış olmalıdır. İyi Spiker olmak için, aynı zamanda iyi bir dinleyici de olmak gerekir. Spiker, konuk veya dinleyicilerine değer verdiğini hissettirebilmeli, hitap kelimesi olarak nezaketen “sen” yerine “siz” sözcüğünü tercih etmeli, argo kelimeler kullanılmamalı, yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır. Spikerlik Kursu Konuşma Eğitimlerinin çoğu iyi konuşmanın karakteristik özelliği bilgi verici, eğlendirici, ikna edici olması, dinleyicilerin istek ve beklentilerine cevap vermesidir.

Konuşma eyleminin görsel davranış, ses, dil ve zihinsel etkinlik olmak üzere dört ögesi bulunmaktadır.

Spikerlik Kursu Konuşma Eğitimlerinde amacımız anlaşılır, inandırıcı, güvenilir ve etkileyici olmaktır. Bunu sağlamak için Spikerlik Kursu Konuşma Eğitimlerinde araçlarımız doğru soluk, doğru ses, doğru duraklama, doğru yorumlama, doğru üslup, doğru telaffuz, doğru tonlama, doğru vurgulama, konuşma dilinin kurallarına uymaktır. Spikerlik Kursu Konuşma Eğitimlerinde doğru ve güzel konuşmanın en önemli kuralı, konuşma dilinin kurallarını bilmektir.

Spikerlik Kursu Konuşma Eğitimlerinde konuşmanın temel ögeleri; ses, dil, diksiyon, vurgulama, duraklama, tonlama, yorumlama, üslup olarak belirtilebilir ve bu ögelerin teker teker incelenmesinde fayda bulunmaktadır.

Bu mesleğe gönül vermiş kişileri 20 yılı aşkın süredir sektöre kazandıran Hakan Öztürk, aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek Medya Koçu olma özelliğini de taşıyor.  Spiker ve sunucu adaylarına , profesyonel stüdyo ortamında bireysel danışmanlık hizmeti sunuyor. 

Detaylı bilgi için web adresimize göz atabilirsiniz ; www.medyakocu.com

0 505 716 23 88 – 0 216 700 24 19

No comments

Bir cevap yazın