Spikerlik Kursu

Spikerlik ve Konuşma

Spikerlik ve Sunuculuk Kursu

Spikerlik ve Sunuculuk Kursu

Spikerlik ve Konuşma

Konuşma, insanın duygu ve düşüncelerini sesler yardımıyla dışa vurumudur. Spikerlik ve sunuculuk mesleğinde telaffuzunun anlaşılır, vurgusunun doğru, tonlamasının anlamlı olması gerekir. Konuşmanın doğuştan gelen bir nitelik olduğunu ileri süren görüşün aksine, güzel konuşma ise doğuştan gelen bir yetenek değildir. İyi bir Spikerin ya da sunucunun, her şeyden önce ana dili konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olması ve bunu iyi kullanabilmesi, açık ve anlaşılır bir dil ile konuşması gerekir. İyi Spiker ve sunucu olmak için, aynı zamanda iyi bir dinleyici de olmak gerekir. Spikerler ve sunucular, konuklarına veya izleyicilerine değer verdiğini hissettirebilmeli, argo kelimeler kullanılmamalı, yıkıcı değil, yapıcı yaklaşım sergilemelidirler. Spikerlik ve sunuculuk mesleğinde konuşmanın karakteristik özelliği: Bilgi verici, eğlendirici, inandırıcılığı, izleyicilerin ve dinleyicilerin istek ve beklentilerini karşılamasıdır.

Konuşma eyleminin; görsel davranış, ses, dil ve zihinsel etkinlik olmak üzere dört ögesi vardır.

Spikerlik ve sunuculuk mesleğinde konuşmanın temel öğeleri olan konuşma araçlarımız; doğru soluk, doğru ses, doğru durak, doğru yorum, doğru üslup, doğru telaffuz, doğru ton, doğru vurgu ve konuşma dilinin kurallarına uymaktır.

Uzun yıllarını spiker ve sunucu yetiştirmeye adayan Hakan ÖZTÜRK, spikerlik ve sunuculuk alanında markalaştırdığı iki kursunu da devrederek Bireysel Medya Koçluğu yapmaktadır. Kadıköy’de kurduğu Medya Koçluğu Stüdyosu‘nda öğrencilerine ücretsiz danışmanlık yaparak, kişiye özel ihtiyaçları doğrultusunda özel planlar hazırlamakta ve hedeflerine en hızlı şekilde ulaştırmaktadır. Hakan ÖZTÜRK ile birebir görüşmek için spikerlik sayfamızdan irtibat kurabilirsiniz.

Detaylar için sayfamızı inceleyiniz.

No comments

Bir cevap yazın